Reference

Dodávka a montáž chlazení pro IKEM

IKEM

Montáž rozsáhlého technologického celku za provozu nemocnice

Rekonstrukce zdroje chladu v rozsahu kompletní demontáže stávající technologie strojovny chlazení a dodávek a montáží nového technologického zařízení. V rámci rekonstrukce byly provedeny stavební úpravy včetně zastřešení prostoru původní strojovny, realizace větrání strojovny, dodávky řídicího systému a nové silnoproudé elektroinstalace včetně hlavních přívodních kabelů. Investor zásadně ocenil přístup společnosti Charmont, která provedla rekonstrukci za plného provozu pavilonu C, areálu IKEM, a to bez jakéhokoliv omezení personálu i pacientů.

Realizace investiční akce „IKEM - Rekonstrukce zdroje chladu …" byla společností Charmont s.r.o. provedena v souladu se smluvními závazky, plně profesionálně, v očekávané kvalitě a termínech. Na základě uvedených skutečností a vlastní zkušenosti doporučujeme využití inženýrských, dodavatelských a montážních služeb společnosti Charmont s.r.o. také dalším zákazníkům.

Ing. Lubomír Matěna

zástupce ředitele, náměstek pro investice a investiční výstavbu

Reference

Další reference

Charmont

Individuální přístup a zodpovědnost za výsledek

Při realizaci těch nejsložitějších technologických projektů stavíme na pracovitosti, zkušenostech, odborných znalostech a finanční stabilitě společnosti.

Připravujete investiční záměr, modernizaci nebo rekonstrukci?
Neváhejte nás oslovit s poptávkou.

Historie společnosti