charmont
 
 
 
 
 
 

Společnost CHARMONT s.r.o. realizuje dodávky a montáže v oblasti chemického průmyslu a je schopna zákazníkům nabídnout a realizovat veškeré požadavky na výstavbu, rekonstrukce a modernizace ve všech fázích výrobních procesů.

KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ

Společnost CHARMONT s.r.o. zajišťuje komplexní dodávky technologií a zařízení včetně inženýrských služeb od zpracování projektové dokumentace, zajištění a koordinace subdodavatelských profesí, montáž zařízení, individuální a komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu završené garančním testem.

 

 

Mezi významné zákazníky a partnery společnosti CHARMONT s.r.o. v oblasti chemického průmyslu patří:

INTERPHARMA, a.s.
SPOLANA Neratovice, a.s.
SPOLCHEMIE, a.s.
Synthesia, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s.

SYNTHOS Kralupy a.s.

Ostatní reference jsou uvedeny v referenční listině.

 
charmont